หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > ปลัด พม. เปิดการประชุมสัมมนาเครือข่ายบุคลากรคลังสมองเพื่อค้นหานวัตกรรมสู่ พม. 4.0 (Think Tank Troop and Talent (4T) Seminar) และบรรยายพิเศษในหัวข้อ "Talent Network กับนวัตกรรม พม. 4.0"

ปลัด พม. เปิดการประชุมสัมมนาเครือข่ายบุคลากรคลังสมองเพื่อค้นหานวัตกรรมสู่ พม. 4.0 (Think Tank Troop and Talent (4T) Seminar) และบรรยายพิเศษในหัวข้อ "Talent Network กับนวัตกรรม พม. 4.0"