หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม. เผยความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนเป็นพลังประชารัฐ เพื่อแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ในหลายมิติอย่างเต็มที่และต่อเนื่อง

พม. เผยความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนเป็นพลังประชารัฐ เพื่อแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ในหลายมิติอย่างเต็มที่และต่อเนื่อง