หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > ปลัด พม. เปิดงาน "เปิดพื้นที่สร้างบ้านหลังใหม่ เพื่ออนาคตที่สดใสของลูกหลานชาวชุมชนริมคลอง" พร้อมรื้อย้ายบ้านที่ชุมชนหลังกรมวิทยาศาสตร์ทหารบก ริมคลองลาดพร้าว เพื่อสร้างบ้านใหม่อีก 113 หลัง

ปลัด พม. เปิดงาน "เปิดพื้นที่สร้างบ้านหลังใหม่ เพื่ออนาคตที่สดใสของลูกหลานชาวชุมชนริมคลอง" พร้อมรื้อย้ายบ้านที่ชุมชนหลังกรมวิทยาศาสตร์ทหารบก ริมคลองลาดพร้าว เพื่อสร้างบ้านใหม่อีก 113 หลัง