หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม. เร่งช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง กรณีคนพิการที่ได้รับบาดเจ็บ จากเหตุการณ์คานปูนหล่นทับที่ศูนย์การเรียนและสาธิตอาชีพคนตาบอดธนบุรี กรุงเทพฯ

พม. เร่งช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง กรณีคนพิการที่ได้รับบาดเจ็บ จากเหตุการณ์คานปูนหล่นทับที่ศูนย์การเรียนและสาธิตอาชีพคนตาบอดธนบุรี กรุงเทพฯ