หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > รมว.พม. เปิดร้าน ทอฝัน by พม. อย่างเป็นทางการ ณ ห้างสรรพสินค้า เซ็นทรัลเวิร์ล พร้อมเชิญชวนประชาชนอุดหนุนผลิตภัณฑ์ ทอฝัน by พม. เพื่อร่วมสร้างโอกาส เกียรติ กำลังใจ แก่สตรี คนพิการ คนไร้ที่พึ่ง และผู้รอดพ้นจากการค้ามนุษย์

รมว.พม. เปิดร้าน ทอฝัน by พม. อย่างเป็นทางการ ณ ห้างสรรพสินค้า เซ็นทรัลเวิร์ล พร้อมเชิญชวนประชาชนอุดหนุนผลิตภัณฑ์ ทอฝัน by พม. เพื่อร่วมสร้างโอกาส เกียรติ กำลังใจ แก่สตรี คนพิการ คนไร้ที่พึ่ง และผู้รอดพ้นจากการค้ามนุษย์