หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > ปลัด พม. เป็นประธานในพิธีงานสมัชชาผู้สูงอายุระดับชาติ ปี 2560 ภายใต้แนวคิด "การส่งเสริมการมีงานทำสำหรับผู้สูงอายุ" เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมั่นคงและมีความสุขในบั้นปลายชีวิต

ปลัด พม. เป็นประธานในพิธีงานสมัชชาผู้สูงอายุระดับชาติ ปี 2560 ภายใต้แนวคิด "การส่งเสริมการมีงานทำสำหรับผู้สูงอายุ" เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมั่นคงและมีความสุขในบั้นปลายชีวิต