หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > ปลัด พม. ร่วมประชุมทวิภาคีด้านการบริหารจัดการรายกรณีการส่งกลับ และคืนสู่สังคมผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ไทย-เมียนมา ครั้งที่ 19 พร้อมร่วมลงนามในข้อตกลงแผนปฏิบัติการในการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานร่วมกัน (SOP) ณ สาธารณรัฐสหภาพเมียนมา

ปลัด พม. ร่วมประชุมทวิภาคีด้านการบริหารจัดการรายกรณีการส่งกลับ และคืนสู่สังคมผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ไทย-เมียนมา ครั้งที่ 19 พร้อมร่วมลงนามในข้อตกลงแผนปฏิบัติการในการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานร่วมกัน (SOP) ณ สาธารณรัฐสหภาพเมียนมา