หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > รมว.พม. เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยสถานภาพสตรี สมัยที่ 61 พร้อมเน้นย้ำความมุ่งมั่นของรัฐบาลไทยในการส่งเสริมสิทธิสตรี ความเท่าเทียม และพัฒนาศักยภาพสตรี

รมว.พม. เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยสถานภาพสตรี สมัยที่ 61 พร้อมเน้นย้ำความมุ่งมั่นของรัฐบาลไทยในการส่งเสริมสิทธิสตรี ความเท่าเทียม และพัฒนาศักยภาพสตรี