หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > ปลัด พม. ลงพื้นที่จังหวัดตาก ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาแนวทางการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก ในพื้นที่อำเภอแม่สอด พร้อมเร่งยกระดับสถานรองรับเด็กเอกชนในจังหวัดตาก

ปลัด พม. ลงพื้นที่จังหวัดตาก ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาแนวทางการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก ในพื้นที่อำเภอแม่สอด พร้อมเร่งยกระดับสถานรองรับเด็กเอกชนในจังหวัดตาก