หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > ปลัด พม. พร้อมคณะ เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ 17 ณ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ พร้อมยืนยันเจตจำนงที่จะร่วมมือกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นหุ้นส่วนในการเปลี่ยนแปลง และร่วมมือกับประชาคมโลก

ปลัด พม. พร้อมคณะ เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ 17 ณ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ พร้อมยืนยันเจตจำนงที่จะร่วมมือกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นหุ้นส่วนในการเปลี่ยนแปลง และร่วมมือกับประชาคมโลก