หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม. กำชับ จนท. เร่งช่วยเหลือ 3 ครอบครัวด้อยโอกาสทางสังคม ที่มีทั้งผู้ป่วย ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ที่จ. เพชรบูรณ์ อุบลราชธานี และ สมุทรปราการ

พม. กำชับ จนท. เร่งช่วยเหลือ 3 ครอบครัวด้อยโอกาสทางสังคม ที่มีทั้งผู้ป่วย ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ที่จ. เพชรบูรณ์ อุบลราชธานี และ สมุทรปราการ