หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > ปลัด พม. ประกาศเจตนารมณ์สร้างองค์กรโปร่งใสเป็นเกราะป้องกันการทุจริตในองค์กร

ปลัด พม. ประกาศเจตนารมณ์สร้างองค์กรโปร่งใสเป็นเกราะป้องกันการทุจริตในองค์กร