หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม. เปิดตัวการเข้าร่วมโครงการโรงเรียนเพียงหลวงในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี จังหวัดที่ 17 ณ จังหวัดหนองคาย

พม. เปิดตัวการเข้าร่วมโครงการโรงเรียนเพียงหลวงในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี จังหวัดที่ 17 ณ จังหวัดหนองคาย