หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม. จัดประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ (กผส.) ครั้งที่ 1/2560 เพื่อบูรณาการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านผู้สูงอายุ โดยเฉพาะในระดับพื้นที่

พม. จัดประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ (กผส.) ครั้งที่ 1/2560 เพื่อบูรณาการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านผู้สูงอายุ โดยเฉพาะในระดับพื้นที่