หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > รมว.พม. เป็นประธานพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาบุคลากรระดับบริหาร เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร พม. เป็นผู้นำองค์กรแห่งการเรียนรู้เทียบเท่ามาตรฐานอาเซียนและมาตรฐานสากล

รมว.พม. เป็นประธานพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาบุคลากรระดับบริหาร เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร พม. เป็นผู้นำองค์กรแห่งการเรียนรู้เทียบเท่ามาตรฐานอาเซียนและมาตรฐานสากล