หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม. จัดงานแถลงข่าว "ของขวัญปีใหม่ จากใจ พม. 2560" เพื่อพัฒนาคุณภาพและความมั่นคงในชีวิต สำหรับเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสในสังคมสำหรับเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสในสังคม

พม. จัดงานแถลงข่าว "ของขวัญปีใหม่ จากใจ พม. 2560" เพื่อพัฒนาคุณภาพและความมั่นคงในชีวิต สำหรับเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสในสังคมสำหรับเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสในสังคม