หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม. มอบของขวัญปีใหม่ 2560 ชิ้นแรก แก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ด้วยงาน "การขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามนโนบายรัฐบาล" ณ ชุนชนวัดไชยทิศ ย่านบางกอกน้อย กทม.

พม. มอบของขวัญปีใหม่ 2560 ชิ้นแรก แก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ด้วยงาน "การขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามนโนบายรัฐบาล" ณ ชุนชนวัดไชยทิศ ย่านบางกอกน้อย กทม.