หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม. จัดประชุมคณะกรรมการควบคุมการขอทาน เร่งขับเคลื่อนเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่พื้นที่ต้นน้ำ กลางน้ำ จนถึงปลายน้ำ

พม. จัดประชุมคณะกรรมการควบคุมการขอทาน เร่งขับเคลื่อนเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่พื้นที่ต้นน้ำ กลางน้ำ จนถึงปลายน้ำ