หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > รมว.พม. เป็นประธานในพิธีปิดการประชุมระดับรัฐมนตรีเอเชียตะวันออกด้านครอบครัวและความเสมอภาคระหว่างเพศ และแถลงผลการประชุม พร้อมขับเคลื่อนงานของประเทศไทย ตามแนวทางของปฏิญญากรุงเทพ

รมว.พม. เป็นประธานในพิธีปิดการประชุมระดับรัฐมนตรีเอเชียตะวันออกด้านครอบครัวและความเสมอภาคระหว่างเพศ และแถลงผลการประชุม พร้อมขับเคลื่อนงานของประเทศไทย ตามแนวทางของปฏิญญากรุงเทพ