หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดการประชุมระดับรัฐมนตรีเอเชียตะวันออกด้านครอบครัวและความเสมอภาคระหว่างเพศ เพื่อสร้างมิติใหม่ของความร่วมมือระดับภูมิภาคในการสร้างสังคมดีมีคุณภาพ

นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดการประชุมระดับรัฐมนตรีเอเชียตะวันออกด้านครอบครัวและความเสมอภาคระหว่างเพศ เพื่อสร้างมิติใหม่ของความร่วมมือระดับภูมิภาคในการสร้างสังคมดีมีคุณภาพ