หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม. เปิดศูนย์บริการข้าราชการบำนาญ “ลูกประชาบดี” เพื่อเป็นสวัสดิการสำหรับข้าราชการบำนาญ และเจ้าหน้าที่ผู้เกษียณอายุ ของ พม.

พม. เปิดศูนย์บริการข้าราชการบำนาญ “ลูกประชาบดี” เพื่อเป็นสวัสดิการสำหรับข้าราชการบำนาญ และเจ้าหน้าที่ผู้เกษียณอายุ ของ พม.