หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม. โดย กคช. ดีเดย์พร้อมวางศิลาฤกษ์ก่อสร้างอาคารแปลง G โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง เพื่อรองรับผู้อยู่อาศัยเดิมในเคหะชุมชนดินแดง อาคารแฟลตที่ 18 - 22 จำนวน 280 หน่วย

พม. โดย กคช. ดีเดย์พร้อมวางศิลาฤกษ์ก่อสร้างอาคารแปลง G โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง เพื่อรองรับผู้อยู่อาศัยเดิมในเคหะชุมชนดินแดง อาคารแฟลตที่ 18 - 22 จำนวน 280 หน่วย