หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > รมว.พม. ลงพื้นที่จังหวัดพิจิตร เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านผู้สูงอายุอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน ด้วยการตรวจเยี่ยมผู้สูงอายุ พร้อมมอบผ้าห่มกันหนาว และเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุในภาวะยากลำบาก

รมว.พม. ลงพื้นที่จังหวัดพิจิตร เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านผู้สูงอายุอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน ด้วยการตรวจเยี่ยมผู้สูงอายุ พร้อมมอบผ้าห่มกันหนาว และเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุในภาวะยากลำบาก