หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > รมว.พม. รับมอบอุปกรณ์สำหรับคนพิการทางการเห็นในประเทศไทย จากชุมชนไทยในสหรัฐอเมริกา เพื่อนำไปมอบให้กับโรงเรียนสอนคนตาบอด กรุงเทพฯ มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

รมว.พม. รับมอบอุปกรณ์สำหรับคนพิการทางการเห็นในประเทศไทย จากชุมชนไทยในสหรัฐอเมริกา เพื่อนำไปมอบให้กับโรงเรียนสอนคนตาบอด กรุงเทพฯ มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์