หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม.เผยการประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมครั้งที่ ๒/๒๕๕๖

พม.เผยการประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมครั้งที่ ๒/๒๕๕๖