หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > ปลัด พม. เป็นประธานการประชุมร่วมกับหน่วยที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำรายงานผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (TIP Report) ประจำปี 2559

ปลัด พม. เป็นประธานการประชุมร่วมกับหน่วยที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำรายงานผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (TIP Report) ประจำปี 2559