หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > รมว.พม. หารือกับ นางอังคณา นีละไพจิตร กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พร้อมคณะ เพื่อหาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับสตรี สู่การขับเคลื่อนงานอย่างเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น

รมว.พม. หารือกับ นางอังคณา นีละไพจิตร กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พร้อมคณะ เพื่อหาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับสตรี สู่การขับเคลื่อนงานอย่างเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น