หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > รมว.พม. รับมอบลองกอง 500 กก. จากโรงเรียนอรุณศาสน์วิทยา จังหวัดปัตตานี เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนที่เดินทางมาเพื่อเข้าถวายสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

รมว.พม. รับมอบลองกอง 500 กก. จากโรงเรียนอรุณศาสน์วิทยา จังหวัดปัตตานี เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนที่เดินทางมาเพื่อเข้าถวายสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช