หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > ศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300 พม. ลงพื้นที่ช่วยเหลือครอบครัว หญิงชรานอนป่วยติดเตียง ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ครอบครัวยากจน แต่ยังไม่ได้รับสิทธิสวัสดิการของรัฐ ที่ย่านเจริญกรุง กรุงเทพฯ

ศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300 พม. ลงพื้นที่ช่วยเหลือครอบครัว หญิงชรานอนป่วยติดเตียง ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ครอบครัวยากจน แต่ยังไม่ได้รับสิทธิสวัสดิการของรัฐ ที่ย่านเจริญกรุง กรุงเทพฯ