หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม. จัดประชุมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับระบบส่งต่อและคืนสู่สังคมที่มีประสิทธิภาพ ภายใต้โครงการ Migration EU eXpertise (MIEUX)

พม. จัดประชุมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับระบบส่งต่อและคืนสู่สังคมที่มีประสิทธิภาพ ภายใต้โครงการ Migration EU eXpertise (MIEUX)