หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > รมว.พม. เป็นประธานการประชุมเพื่อรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานประชารัฐเพื่อสังคม และติดตามความคืบหน้าการดำเนินงาน เพื่อบูรณาการทุกภาคส่วนของสังคมร่วมพัฒนาสังคมไทยอย่างยั่งยืน

รมว.พม. เป็นประธานการประชุมเพื่อรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานประชารัฐเพื่อสังคม และติดตามความคืบหน้าการดำเนินงาน เพื่อบูรณาการทุกภาคส่วนของสังคมร่วมพัฒนาสังคมไทยอย่างยั่งยืน