หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม. จัดประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาที่อยู่และสินเชื่อ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖

พม. จัดประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาที่อยู่และสินเชื่อ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖