หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม. ต้อนรับคณะกรรมาธิการประมง (PECH) ของรัฐสภายุโรป (EU) เข้าเยี่ยมสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากค้ามนุษย์ชายจังหวัดปทุมธานี

พม. ต้อนรับคณะกรรมาธิการประมง (PECH) ของรัฐสภายุโรป (EU) เข้าเยี่ยมสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากค้ามนุษย์ชายจังหวัดปทุมธานี