หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > ปลัด พม. กำชับศูนย์ช่วยเหลือสังคม โทรสายด่วน 1300 เร่งช่วยเหลือครอบครัวผู้ด้อยโอกาส ที่มุ่งมั่นเดินทางด้วยจักรยานยนต์ต่อพ่วง จาก จ.สระบุรี เพื่อมาร่วมถวายความจงรักภักดีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ปลัด พม. กำชับศูนย์ช่วยเหลือสังคม โทรสายด่วน 1300 เร่งช่วยเหลือครอบครัวผู้ด้อยโอกาส ที่มุ่งมั่นเดินทางด้วยจักรยานยนต์ต่อพ่วง จาก จ.สระบุรี เพื่อมาร่วมถวายความจงรักภักดีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช