หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม. เปิดให้บริการสายรัดข้อมือ ณ จุดบริการ “พม. เพื่อพ่อหลวง” พร้อมแนะแนวทางป้องกันและสิ่งที่ควรปฏิบัติ หากเด็กและผู้สูงอายุพลัดหลงหรือหายตัว

พม. เปิดให้บริการสายรัดข้อมือ ณ จุดบริการ “พม. เพื่อพ่อหลวง” พร้อมแนะแนวทางป้องกันและสิ่งที่ควรปฏิบัติ หากเด็กและผู้สูงอายุพลัดหลงหรือหายตัว