หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม. ให้การสนับสนุนรถเข็นนั่งสำหรับคนพิการให้ กอ.รส. เพื่อให้บริการและอำนวยความสะดวก แก่คนพิการและผู้สูงอายุ ที่มาร่วมลงนามถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ บริเวณท้องสนามหลวง

พม. ให้การสนับสนุนรถเข็นนั่งสำหรับคนพิการให้ กอ.รส. เพื่อให้บริการและอำนวยความสะดวก แก่คนพิการและผู้สูงอายุ ที่มาร่วมลงนามถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ บริเวณท้องสนามหลวง