หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > รมว.พม. ร่วมเปิดงานการนำเสนอรายงานการศึกษาสถานการณ์ด้านการคุ้มครองทางสังคมในประเทศไทย บนฐานคิด เรื่องฐานการคุ้มครองทางสังคม

รมว.พม. ร่วมเปิดงานการนำเสนอรายงานการศึกษาสถานการณ์ด้านการคุ้มครองทางสังคมในประเทศไทย บนฐานคิด เรื่องฐานการคุ้มครองทางสังคม