หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > รมว.พม. กำชับ จนท. ศูนย์ช่วยเหลือสังคม เตรียมพร้อมให้บริการผ่านโทรสายด่วน 1300 ตลอด 24 ชม. เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่อยู่ในภาวะความซึมเศร้า และต้องการคำปรึกษาแนะนำ

รมว.พม. กำชับ จนท. ศูนย์ช่วยเหลือสังคม เตรียมพร้อมให้บริการผ่านโทรสายด่วน 1300 ตลอด 24 ชม. เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่อยู่ในภาวะความซึมเศร้า และต้องการคำปรึกษาแนะนำ