หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม. พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมสหประชาชาติ ว่าด้วยการพัฒนาที่อยู่อาศัยและเมืองอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 3 (HABITAT III) ที่สาธารณรัฐเอกวาดอร์

พม. พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมสหประชาชาติ ว่าด้วยการพัฒนาที่อยู่อาศัยและเมืองอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 3 (HABITAT III) ที่สาธารณรัฐเอกวาดอร์