หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม. หารือร่วมกับคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ เพื่อร่วมกันปฏิรูปประเทศด้านสังคม และสร้างชุมชนเข้มแข็งตามแนวทางสังคมไม่ทอดทิ้งกัน

พม. หารือร่วมกับคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ เพื่อร่วมกันปฏิรูปประเทศด้านสังคม และสร้างชุมชนเข้มแข็งตามแนวทางสังคมไม่ทอดทิ้งกัน