หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > รมว.พม. มอบหมาย พส. ประสานทุกภาคส่วน เร่งหามาตรการสร้างความปลอดภัยในชีวิตให้คนเร่ร่อน คนไร้ที่พึ่ง

รมว.พม. มอบหมาย พส. ประสานทุกภาคส่วน เร่งหามาตรการสร้างความปลอดภัยในชีวิตให้คนเร่ร่อน คนไร้ที่พึ่ง