หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > รมว.พม. เป็นประธานการประชุมคณะทำงานประชารัฐเพื่อสังคมของไทย ครั้งที่ 1/2559 พร้อมบูรณาการความมือจากทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ร่วมพัฒนาสังคมไทยอย่างยั่งยืน

รมว.พม. เป็นประธานการประชุมคณะทำงานประชารัฐเพื่อสังคมของไทย ครั้งที่ 1/2559 พร้อมบูรณาการความมือจากทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ร่วมพัฒนาสังคมไทยอย่างยั่งยืน