หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > รมว.พม. กำชับกองต่อต้านการค้ามนุษย์ ประสาน กต. เพื่อติดตามช่วยเหลือหญิงไทยจำนวนมากที่ถูกล่อลวงไปค้าประเวณีที่สหรัฐอเมริกา และเตรียมพร้อมฟื้นฟูทั้งร่างกาย จิตใจ และสังคม อย่างใกล้ชิด หากเดินทางกลับไทย

รมว.พม. กำชับกองต่อต้านการค้ามนุษย์ ประสาน กต. เพื่อติดตามช่วยเหลือหญิงไทยจำนวนมากที่ถูกล่อลวงไปค้าประเวณีที่สหรัฐอเมริกา และเตรียมพร้อมฟื้นฟูทั้งร่างกาย จิตใจ และสังคม อย่างใกล้ชิด หากเดินทางกลับไทย