หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม. จัดงานแถลงข่าว โครงการรณรงค์ "ทุกวัน...เป็นวันของครอบครัว" และการจัดงานวันแห่งครอบครัว ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖

พม. จัดงานแถลงข่าว โครงการรณรงค์ "ทุกวัน...เป็นวันของครอบครัว" และการจัดงานวันแห่งครอบครัว ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖