หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม.ระดมความคิด "พัฒนาศักยภาพการดำเนินงานกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม"

พม.ระดมความคิด "พัฒนาศักยภาพการดำเนินงานกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม"