หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม. จับมือ กระทรวงการต่างประเทศ และสภาสตรีแห่งชาติฯ จัดโครงการ "การมีส่วนร่วมของสตรีในการเตรียมความพร้อมเข้าร่วมประชาคมอาเซียน"

พม. จับมือ กระทรวงการต่างประเทศ และสภาสตรีแห่งชาติฯ จัดโครงการ "การมีส่วนร่วมของสตรีในการเตรียมความพร้อมเข้าร่วมประชาคมอาเซียน"