หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม.จัดงานสัมมนา "สานพลังเครือข่ายองค์กรชุมชนคนจนเมืองในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก

พม.จัดงานสัมมนา "สานพลังเครือข่ายองค์กรชุมชนคนจนเมืองในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก