หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม.จัดการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโส COMMIT ครั้งที่ ๙ " การประสานงานและการดำเนินงานต่อต้านการค้ามนุษย์ "

พม.จัดการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโส COMMIT ครั้งที่ ๙ " การประสานงานและการดำเนินงานต่อต้านการค้ามนุษย์ "