หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม.จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับอาเซียน "บูรณาการและการเข้าถึงสำหรับทุกคนในสังคม: ศักยภาพในการทำงานและการจ้างงาน"

พม.จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับอาเซียน "บูรณาการและการเข้าถึงสำหรับทุกคนในสังคม: ศักยภาพในการทำงานและการจ้างงาน"