หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พลเอก อาชวินทร์ เศวตเศรนี ผู้แทนพระองค์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2559 พร้อมมอบโล่เกียรติยศพระราชทาน และเกียรติบัตรพระราชทาน

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พลเอก อาชวินทร์ เศวตเศรนี ผู้แทนพระองค์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2559 พร้อมมอบโล่เกียรติยศพระราชทาน และเกียรติบัตรพระราชทาน

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พลเอก อาชวินทร์ เศวตเศรนี ผู้แทนพระองค์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2559 พร้อมมอบโล่เกียรติยศพระราชทาน และเกียรติบัตรพระราชทาน